Autism Awr. Ride Prague Czech Republic, neděle 9.9. 2012

 

Pod patronaci Olivera Shokouh, předsedy Love Ride Foundation  a  handicapovaných dětí

 

Záštita primátora hl. m. Prahy a starostky Městské části Praha 6

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a Ing. Marie  Kousalíková převzali osobní záštitu nad benefiční motorkářskou akcí

AUTISM Awareness RIDE .

 

Čas

Program

 

 

08.30

Otevření brány strahovského areálu

 

Jednotná cena vstupného

110.– CZK ve prospěch APLA (sbírka)

09.00

STEVE CHARLES, BRIGHTON,UK 

09.45 

Oficiální přivítání účastníků, představení handicapovaných dětí a úvodní slovo zakladatele  Love Ride Olivera Shokouh

10.00 

THE SLAPDASH - FAKE TOWN

10.45

Nastupování handicapovaných pasažérů na silné stroje

11.00 

 

Born to be wild, Start benefiční vyjížďky, sajdkáry a triky vezou handicapované

RIDE OUT PLAN

11.15

ukázky bezpečné jízdy na motorce - BEZPEČNĚ NA MOTORCE S MÍROU LISÝM

13.00

Adrenalin bez bariér (vozíčkáři)

13.30

K2

celý den o přestávkách

DJaneRocka HARD ROCK CAFE MUSIC

14.00

ukázky bezpečné jízdy na motorce - BEZPEČNĚ NA MOTORCE S MÍROU LISÝM

14.30

Autogramiáda známých osobností - Martin Stránský, Oliver Shokouh

14.45

APLA PRAHA a její služby

15.00

Poděkování všem bikerům za účast a uvedení sponzorů

15.30 

GATE CRASHER pro APLA Praha - závěrečný koncert

16.00 

ukázky bezpečné jízdy na motorce - BEZPEČNĚ NA MOTORCE S MÍROU LISÝM

17.00 

Pozvánka na další ročník, ukončení benefice

19.00

AFTERPARTY  HARD ROCK CAFE, Malé náměstí 3, Praha 1

 

Výtěžek ze vstupného, prodeje reklamních předmětů, sbírky formou pokladniček a přímých darů formou šeků bude darován dětem s autismem - organizaci APLA  Praha  - členu Autism Europe. DMS-ky můžete zasilat také přímo na účet APLA Praha DMS 87777.

 

 

 

Program benefice bude dále zpřesňován...  Autism Ride je beneficí všech motorkářů s dobrým srdcem - její kořeny jsou zasazeny do tradice Love Ride Harley Davidson Glendale.

 

 

 

 

 

Autism Awr. Ride Prague Czech Republic, Sunday 9.9. 2012

 

With patronage of Oliver Shokouh, founder of Love Ride Foundation ,  handicapped children and Mayor of the Prague Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. and Ing. Marie  Kousalíková Mayor of the Prague 6 .

 

 

Time

Program

 

 

08.30

Gates are open

 

Tickets (5 EUR) - all given to charity

110.– CZK in favour of APLA Prague

09.00

STEVE CHARLES, BRIGHTON,UK 

09.45 

Official welcome, introduction of handicapped children and introductory speach of founder of  Love Ride Olivera Shokou h

10.00 

THE SLAPDASH -  FAKE TOWN

10.45

Handicapped riders on the board of strong machines

11.00 

 

Born to be wild, Start of the ride, sidecars and trikes are giving ride to handicapped passengers

RIDE OUT PLAN

11.15

ukázky bezpečné jízdy na motorce - BEZPEČNĚ NA MOTORCE S MÍROU LISÝM

13.00

Adrenalin bez bariér (by wheelchair users)

13.30

K2

all day round when no other performance

DJaneRocka HARD ROCK CAFE MUSIC

14.00

ukázky bezpečné jízdy na motorce - BEZPEČNĚ NA MOTORCE S MÍROU LISÝM

14.30

Meeting with famous people - Martin Stránský, Oliver Shokouh

14.45

APLA PRAHA  - Services, mission

15.00

Thanks to all bikers for attending of the event and sponsors intro

15.30

GATE CRASHER for APLA Praha - final concert

16.00 

ukázky bezpečné jízdy na motorce - BEZPEČNĚ NA MOTORCE S MÍROU LISÝM

17.00 

Invitation to next year, end of the event

19.00

AFTERPARTY  HARD ROCK CAFE, Malé náměstí 3, Praha 1

 

Outcome from entrance tickets, sales of promo APLA items, collection and checks will be given to APLA  Praha  - member of Autism Europe. DMS can be sent at DMS 87777.

 

 

 

Program of charity ride will be specified more... Autism Ride is charity ride of all bikers with the good heart - it has a roots in tradition of Love Ride Harley Davidson Glendale.

 

 

  Ilustrační foto Love Ride

 

 

 

 

 

 

Please note - Zátopkova street One way rule

 

B             -   Main entrance

A             -   Parking

STAGE     - concerts

 

Pedestrians are welcomed to enter from Vanickova as well.

 

Zátopkova ulice bude jednosměrka

 

B          -  vjezd

A          -  parkování motorek

Stage    -  koncerty

 

Pěší budou mít zajištěn také vstup z ulice Vaníčkova.