Partnerství na realizaci benefice

04.04.2012 14:28

Hledáme partnery, kteří budou ochotni poskytnout své služby či výrobky zdarma, a pomohou nám s realizací benefiční akce Autism Awareness Ride. Vítáme všechny druhy nabídek souvisejících s přípravou a realizací benefice. Děkujeme za Vaše nabídky.

 

 

 

HLEDÁME    PARTNERY     BENEFICE       AUTISM Awareness RIDE

 

Čestný host:    

Oliver Shokouh,  zakladatel a předseda    Love Ride Foundation and Owner of the  Authorized Harley-Davidson dealership in Glendale, California.

Záštity: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl.m.Prahy a Ing.  Marie  Kousalíková, starostka městské části Praha 6, převzali osobní záštitu nad jednodenní beneficí Autism Awareness Ride, která se bude konat dne 9.9.2012 v Praze 6 na Strahově.

 

Moto benefice pro Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA Praha o.s. – member of Autism Europe

Jedná se o středoevropskou verzi charitativní vyjížďky Love Ride US, jejíž výtěžek bude využit ve prospěch dětí s autismem (vychází z tradice Olivera Shokouh – Harley Davidson Glendale).Zakladatelem a předsedou benefiční vyjížďky je Radek Kriegler - občanské sdružení Outdoors Riders , které je členem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.  

Prostředky ze vstupného, pokladničkami a z prodeje reklamních předmětů jsou vybírány přímo na sbírkový účet APLA Praha o.s.. Vstupné ve výši 110,- Kč  symbolizuje skutečnost, že každé 110-té dítě se narodí s poruchou autistického spektra.

APLA Praha poskytuje nejkomplexnější služby pro lidi s PAS v České republice. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti , žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Více: www.praha.apla.cz,www.mcoutdoors.cz.

Cílem naší benefice je sbírka a zvýšení informovanosti veřejnosti o problémech dětí s poruchou autistického spektra.

Kontakt:   Radek Kriegler, 723 507 809, Rooseveltova 38, 160 00 Praha 6. e-mail: mcoutdoors@gmail.com.

 

 

  Ročník 2011