Program benefice Autism Awr. Ride 2012

19.04.2012 01:28

 

 

  Ilustracni foto Love Ride

 

Oslovili jsme zástupce  českých motoklubů s nabídkou se podílet radou (či skutkem) na přípravě benefice Autism Awr. Ride 2012.  Návrh programu benefice zde. Děkujeme předem za pomoc.

 

We have approached the czech motorcycle clubs with the offer to participate in preparation of Autism Awr. Ride 2012.  The proposal of program here.  Thanks in advance for help.

 

Sepsal: Radek Kriegler