TOP 1 FUNDRAISER moto benefice Outdoors Riders

29.11.2012 00:25

TOP   1   FUNDRAISER

moto benefice Outdoors Riders

Motomotoparty

Petr Drnovský

 

Také v roce 2012 organizátoři Motomotoparty podpořili projekt pomoci potřebným.

Petr Drnovský a Víťa Gola se tak stali TOP 1 FUNDRAISER  benefice Outdoors Riders, když věnovali celkovou částku ve výši 15 000 Kč.

 

 

Dar je určen na rekonstrukci a vybavení nového respitního centra, které APLA Praha plánuje otevřít příští rok na jaře v pražských Bohnicích.

V rámci centra bude APLA pořádat tzv. odlehčovací pobyty, jejichž hlavním cílem je ulehčit rodičům dětí s autismem převzetím  náročné péči o jejich dítě v době, kdy se z nejrůznějších důvodů nemohou postarat sami či si potřebují „pouze“ odpočinout.

"Velice si vážíme finanční podpory pana Drnovského. Díky ní jsme zase o krok blíž k zahájení poskytování služby, o kterou je mezi rodiči dětí s autismem velký zájem," říká Magdalena Čáslavská, ředitelka sdružení.

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje nejkomplexnější služby pro lidi s PAS v České republice. V oblasti diagnostiky zde pracuje psychiatr a psychologové. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS. APLA Praha je současně registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje programy podporovaného zaměstnávání. 

 

Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a  komunikace, která ovlivňuje mnohé oblasti života a navenek se projevuje nestandardním chováním. Autismus jako jedna z diagnostických kategorií spadá pod zastřešující termín poruchy autistického spektra. Mezi poruchy autistického spektra spadá kromě dětského autismu i tzv. Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, atypický autismus, dezintegrační porucha aj. Tyto typy poruch mají mnoho společného, ale zároveň i odlišného. Pro všechny platí, že vývoj dítěte je narušen zejména v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů s lidmi , vnímání a představivosti. Nicméně manifestace projevů i v rámci jedné diagnostické kategorie může být velmi různorodá. Modelový příklad člověka s diagnózou poruchy autistického spektra  neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentálním deficitem, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život.  Nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.

 

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s.
Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64, bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR: VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003

 

Dar byl poskytnut v rámci benefice Outdoors Riders, která navazuje na tradici Love Ride pana Olivera Shokouh. V neděli dne 21.10.2012 se konal 29. ročník motorkářské benefice Love Ride, kterou organizuje Oliver Shokouh, majitel dealerství Harley Davidson Glendale v Los Angeles, California, USA.  Díky blízkosti Holywoodu, se této benefice účastní kromě tisíců motorkářů, také slavné osobnosti hereckého a motorkářského světa jako jsou Jay Lenno, Robert Patrick, Lorenzo Lamas, Peter Fonda a rodina Davidsonova v čele s Willie G Davidsonem, emerity chief officer Harley Davidson Company a členem UGLY MC. 22 dealerů společnosti Harley Davidson z oblasti jižní Kalifornie každoročně startuje jejich vyjížďky od svých dealerství, aby se všichni sešli u Olivera v Harley Davidson Glendale, kde probíhá program již od brzkého rána. Společná snídaně, dopolední blok aktuálních informací a tiskovek, polední společná vyjížďka a závěrečné koncerty v odpoledním bloku jsou zajímavým programem pro tisíce motorkářů.   A nejen to - každoročně tato událost ve sbírce shromáždí prostředky pro potřebné děti nebo dospělé. Love Ride v minulosti pomáhala nejvíce dětem se svalovou dystrofií, dva ročníky se konaly pro děti s autismem, a letošní ročník pomáhal americkým veteránům (USO).

Benefice Love Ride je o motorkářích, kteří chtějí pomáhat potřebným a mimo to se rádi baví - každý rok si zajímavý program přijdou užít tisíce lidí a sponzoři se předhání v částkách věnovaných charitě.

 

Do České Republiky Oliver Shokouh,  poprvé přijel v roce 2012, aby podpořil naši motorkářskou benefici Ride for Autism Awareness, kterou organizuje neziskovka Outdoors Riders pod jeho záštitou. 

 

Neziskovka Outdoors Riders pod vedením Radka Krieglera v letech 2008 - 2012 organizovala 5-ti letý cyklus moto expedic pro vozíčkáře a od roku 2012 každoročně připravuje benefici po vzoru Love Ride v Praze.