Ukončení činnosti sdružení Outdoors Riders

04.03.2013 22:39

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo svolat úsnášeníschopnou valnou hromadu občanského sdružení Outdoors Riders v minulých čtyřech měsících, převzal její pravomoce výkonný výbor občanského sdružení.

 

Na základě rozhodnutí výkonného výboru byla ukončena činnost sdružení Outdoors Riders z důvodu nenaplňování cílů občanského sdružení ke dni   4.3.2013.  Zůstatek na bankovním účtu byl poskytnut vozíčkáři na závěrečnou  moto expedici na Route 66 z pětiletého cestovatelského cyklu, kterou bude absolvovat vozíčkář Lukáš Gruner v termínu 27.3.2013 - 11.4.2013.

 

Děkujeme všem partnerům a příznivcům za pětiletou podporu našich projektů! Vaší pomoci si velmi vážíme.

 

S přátelským pozdravem

 

Za výkonný výbor sdružení:

 

Radek Kriegler - předseda sdružení

Barbora Krieglerová - místopředseda sdružení

Magdalena Čáslavská - člen výkonného výboru

 

English:

 

Given the fact that annual meeting was not successful due to low participance two times, executive board of Outdoors Riders decided to end the functioning of Outdoors Riders as of March 3rd,2013. The balance of bank account was given to the last wheelchair expedition to Route 66 which will be organized for Lukas Gruner in term 27.3. - 11.4.2013.

 

We would like to thank to all our partners and supporters for 5 years of continous support! We appreciate your help very much.

 

kind regards

 

Executive board

 

Radek Kriegler - chairman

Barbora  Krieglerova  -  vice chairman

Magdalena Čáslavská  -  member