ET NETERA - 12 pro 12

03.08.2012 10:11

Děkujeme p. Pastyříkovi z firmy ET Netera za podporu benefice formou bezplatného poskytnutí prostoru na billboard. více fotogalerie. 

http://www.etnetera.cz/cz/etn-life/etn_life_120801_12_pro_12_Outdoors_Riders.html

 

Radek Kriegler, Outdoors Riders

 

 

12 pro 12 srpen - Motorkáři s dobrým srdcem.

01. 08. 2012 16:00    kategorie: ETN Life    autor: JPa    komentářů: 0

V rámci spolupráce společnosti Et netera s neziskovými organizacemi zveme motorkáře všech značek i veřejnost na benefici Ride for Autism Awareness, kterou pořádá občanské sdružení Outdoors Riders.

 

popis Benefice Ride for Autism Awareness je středoevropskou verzí charitativní vyjížďky Love Ride US, jejíž cílem je získávat prostředky pro děti s autismem. Akce proběhne 9.9.2012 v Praze. Prostředky ze vstupného, z pokladniček a z prodeje reklamních předmětů jsou určeny přímo na sbírkový účet APLA Praha o.s.
Vstupné ve výši 110,- Kč symbolizuje skutečnost, že každé 110-té dítě se narodí s poruchou autistického spektra.
Benefici předchází prodejní výstava obrazů z expedic občanského sdružení Outdoors Riders (9.8. - 9.9.2012 v moto salonu MR 43 ve Vrbovce, Praha 4).

Posláním občanského sdružení Outdoors Riders je naplnění odkazu pana Olivera Shokouh formou organizování středoevropské benefice ve prospěch potřebných. Dětem s autismem pomáhá formou sbírek a zvýšováním povědomí veřejnosti o problematice dětí s poruchami autistického spektra. Již několik let také organizuje sajdkárové vozíčkářské expedice na všechny kontinenty.

APLA Praha poskytuje nejkomplexnější služby pro lidi s PAS v České republice. V oblasti diagnostiky zde pracuje psychiatr a psycholog. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti , žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS. APLA Praha je současně registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje programy podporovaného zaměstnávání.

 

Fotogalerie: ET NETERA - 12 pro 12