Route 66 Expedition

05.03.2013 04:17

Route 66 expedition


In autumn 2007 the project of moto traveller Radek Kriegler had started – his goal was in 5 years to
give ride to physically handicapped fellows in the saddle of motorcycle to all continents.
Conception of 5 year travellers cycle for handicapped motorcycle passengers was supported by bmw
riders in the begining and their first fundraising event at the Motocykl exhibition in Prague back in
2008 to give wheelchair rider some cash for his journey to Morocco.


Harley Davidson riders also supported Radek´s dream to establish charity ride based on Love Ride
concept – charity ride performed nearly 30 years by Oliver Shokouh in Los Angeles USA and his
friends at Harley Davidson Glendale. Movement which was iniciated by Radek´s translation of article
about Love Ride and his passion for establishing similar event in Czech Republic led to the conception
of MDA Ride CR and together with Oliver he organized Autism Ride in 2012.


The travellers cycle was organized by Radek Kriegler for 6 handicapped passengers in years 2008 –
2013. 3 fearless men and 3 fearless women participated in expeditions in the saddle of the
motorcycle on roads and offroads of the whole world. Radek had driven his passengers to 16 countries in
4 continents, all together over 25 000 km in harsh conditions. Expeditions lasted 18 – 30 days.


Extraordinary performances of extraordinary men and women were admired by visitors at
exhibitions, motorcycle trade shows or readers of magazines and newspapers.
Radek managed to give ride to handicapped people in the saddle of motorcycle to Sahara in
Morroco, famous Khardung La in Himalayas, south american Machu Picchu or lake Titicaca or to
eastern european Carpatian Mountains and Marmolada.


5 year travellers cycle will be symboliccaly finished at mother of all roads – Route 66. Radek´s friend
Oliver Shokouh had become a main sponsor of this ride – he will provide free of charge motorcycle
Harley Davidson. Expedition is financially supported by  Mr. Vratny from Bonver,
motorcycle gear had been provided all years by Vita Rysavy from Geneze

. Expedition is supported by City of Prague. Expedition Route 66 will be
organized from March 27th, 2013 to April 11th,2013 the itinerary is scheduled for 4500 km on Route
66 from L.A. and back in the half of the journey.


Expedition participant Mr. Lukas Gruner will travel as passenger on the Harley Davidson motorcycle
driven by Radek Kriegler, support vehicle will be driven by Lukas´s fiance Michaela. Inspired by many
american couples Lukas and Michaela will get married at famous Las Vegas during this expedition…

Route 66 was and is famous motorcycle road. We are glad that the whole wheelchair traveller cycle
of expeditions will be finished at so iconic place and on so iconic motorcycle as Harley Davidson is !

 


Route 66 expedition


Na podzim roku 2007 se začal psát příběh motorkářské odyssey nebývalého rázu – 5-ti letý projekt
pro vozíčkáře motorkáře Radka Krieglera, který si vytýčil za cíl dovézt vozíčkáře v sedle motocyklu na
všechny kontinenty.


U zrodu cestovatelského cyklu stáli cestovatelé bavoráčníci, kteří na výstavě Motocykl v roce 2008
zorganizovali první sbírku pro vozíčkáře, aby se mohl dostat na cesty do Maroka. Přidali se také
Harlejáři a ti také pomohli zrealizovat při odjezdu vozíčkáře do Maroka nultý ročník jízdy ve prospěch
potřebných postavené na principu Love Ride – benefice konané již téměř 30 let v USA v Los Angeles
panem Oliverem Shokouh, majitelem dealerství Harley Davidson Glendale. Aktivita, která vznikla na
základě Radkova překladu článku o Love Ride a jeho touhy po založení benefice, vyústila v založení
MDA RIDE a v roce 2012 Radek realizoval také Autism Ride společně s Oliverem Shokouh.


Cestovatelský cyklus Radek realizoval v letech 2008 – 2013 pro 6 vozíčkářů. 3 neohrožení muži a 3
neohrožené ženy se účastnili cest v sedle motocyklu po cestách i necestách celého světa. Radek
s nimi projel celkem přes dvacet pět tisíc kilometrů v 16 zemích světa na čtyřech kontinentech,
expedice trvaly průměrně 18 až 30 dní. Neobyčejné výkony neobyčejných mužů a žen obdivovali
návštěvníci výstav, motocyklových show, čtenáři odborných časopisů i novin.


Radkovi se podařilo vozíčkáře v sedle motocyklu dovézt na marockou Saharu, ale i na nejvyšší
průsmyk světa Khardung La ve výši 5600 m.n.m v Himálaji, do jihoamerických And k jezeru Titicaca
nebo na Machu Pichu nebo např. do východoevropských Karpat či na Marmoladu.


5-ti letý cestovatelský cyklus bude symbolicky zakončen na matce všech cest – Route 66. Radkův
přítel Oliver Shokouh se zároveň stal sponzorem této jízdy – zapůjčí bezplatně motocykl Harley
Davidson. Finančně přispěje také pan Vrátný z Bonveru, výbavu zajistí Geneze Víti
Ryšavého ,výpravu podpořilo hlavní město Praha .
Expedice se pojede od 27.3.2013 do 11.4.2013, celková délka 4500 km na trase Route 66 z L.A. a zpět
v půli cesty.


Účastník vozíčkář Lukáš Gruner se expedice zúčastní jako spolujezdec za řidičem motocyklu Radkem
Krieglerem, doprovodný vůz bude řídit Lukášova snoubenka Michaela. Blízkost Las Vegas zlákala
Lukáše a Michaelu k rozhodnutí nechat se oddat v tomto slavném městě…


Route 66 byla a je slavnou motorkářskou cestou. Jsme rádi, že vozíčkářský cyklus expedic můžeme
zakončit na tak ikonickém místě a na tak ikonickém motocyklu jakým Harley Davidson bezesporu je!

 

Websites:
http://radek-kriegler.webnode.cz/
www.zdenekjede.webnode.cz
www.janajede.webnode.cz
www.ondrajede.webnode.cz
www.mcoutdoorsjede.webnode.cz
www.outdoorsriders-route66.webnode.cz
www.aussiejede.webnode.cz
www.outdoorsriders.cz
www.mcoutdoors.org

 

Kontakt:
Radek Kriegler
Outdoors Riders
Rooseveltova 38
160 00 Praha 6
Tel.: 723507809

 

Media:
http://vimeo.com/37879992
http://www.mcoutdoors.org/napsali-o-nas/
http://www.outdoorsriders.cz/autism-awareness-ride/2012/media/