Výstavy Motosalon a Motocykl 2012 - info

01.03.2012 22:03

You could visit us at Brno Motosalon Show near the Harley Davidson section or in Prague at Motocykl 2012  in Prague we had small banner. At 2 p.m. on Friday there was presentation of Autism Awareness Ride and APLA Praha at the main stage at Motosalon with Michaela Hall and Radek Kriegler. We sold APLA buttons in the amount of 600 Kc.

On Sunday noon there was an auction of art piece prepared by airbrush proffesionalists - Barbra Kriegler was present at this event. An outcome of this auction in the amount of 1700 Kc was given to APLA Praha. APLA will use it for care of kids with autism. Happy new owner of the painting is Mr. Bravek from Prague. Our thanks belongs to Petr Šulc (Colorschock) who organized the auction as well to the buyer of the painting.

 

Mohli jste nás navštívit na stánku poblíž Harley Davidsonu na Výstavě Motosalon v Brně nebo na výstavě Motocykl v Praze jste mohli shlédnout náš banner. Prezentace Autism Ride a APLA Praha proběhla na Motosalonu v pátek ve 14 hod. za účasti Michaely Hall a  Radka Krieglera. Výtěžek z prodeje reklamnich pinu činil 600 Kc.

V neděli v poledne proběhla na výstavě Motocykl dražba díla profesionálních airbrushistů   za účasti Báry Krieglerové. Výtěžek dražby ve výši 1700 Kc byl předán organizaci APLA Praha, která je využije na péči o děti s autismem. Šťastným majitelem obrazu se stal pan Brávek z Prahy. Děkujeme organizátorovi dražby Petrovi Šulcovi (firma Colorshock), umělcům i kupci obrazu.

 

Více: http://www.praha.apla.cz/ucast-apla-praha-na-vystavach-motosalon-a-motocykl-ve-dnech-9-10-3-2012.html

 

-rk-

 

 

Outdoors Riders

 

 

Motorkáři,kteří pomáhají potřebným formou účasti

 

na benefici Autism Awareness Ride.

 

 

OPEN TO ALL MOTORCYCLISTS!      

 

Benefice motorkářů všech značek!

 

 

Kdy:                     9.9.2012

Kde:                    PRAHA – STRAHOV

Vstupné:             110 ,- Kč ve prospěch APLA Praha member of AUTISM EUROPE

Program:             Představení APLA Praha, koncerty,vyjížďka s Oliverem Shokouh, moto atrakce a show

 

 

Tradice motorkářských projektů občanského sdružení Outdoors Riders ve prospěch potřebných

 

2008                      Nultý ročník benefice založené na konceptu Love Ride Praha Strahov

2008                      Sidecar Ride  ve prospěch vozíčkáře Zdeňka Krupičky - Afrika

2009                      Expedice Blue Land ve prospěch vozíčkářky Jany Fesslové - Asie

2010                      Expedice Titicaca ve prospěch vozíčkáře Ondřeje Veselého - Amerika

2011                      Europa cross roads ve prospěch Šárky Holasové a Anky Mihové - Evropa

2011                      1. ročník benefice Outdoors Riders -  Pekelné doly

2012                      Expedice Austrálie – závěr 5-ti letého cestovatelského cyklu

2012                      Autism Awareness Ride s Oliverem Shokouh  Praha Strahov

 

 

 

Stanovy sdružení a pár slov o zakladateli benefice v USA

 

Outdoors Riders je občanské sdružení motorkářů a jejich příznivců, které navazuje na tradici Love Ride v USA založenou panem Oliverem Shokouh, a formou středoevropské benefice a sbírky  Ride For Autism pomáhá dětem s poruchou autistického spektra.

 

 

Oliver Shokouh je zakladatel benefice ve prospěch dětí s autismem s názvem Love Ride. Působí v Los Angeles, USA  a je zakladatelem Love Ride a vede Harley Davidson dealership (Founder & Chairman, Love Ride Foundation, and President of the Authorized Harley-Davidson dealership in Glendale, California..). Společně s Willie G. a několika přáteli benefici pořádají již téměř 30 let. V Evropě se koná švýcarská verze této benefice již dvacátým rokem ve švýcarském Zurichu. Návštěvnost benefice ve Švýcarsku je pravidelně kolem desítky tisíc motorkářů.

 

Patroni benefice

 

Od roku 2007, kdy Radek Kriegler, předseda sdružení Outdoors Riders, poprvé informoval motorkáře o existenci této benefice formou překladu článku do ICMN, bylo jeho snem uspořádání české verze benefice založené na konceptu Love Ride v České Republice. Radek s pomocí motorkářů zorganizoval 5 – ti letý cyklus expedic s vozíčkáři na všechny kontinenty, aby zpropagoval založení benefice v ČR. Radek Kriegler je předsedou a zakladatelem Ride for Autism v Praze.

9.9.2012 přijede do Prahy Oliver Shokouh, aby vedl naši kolonu motorkářů coby čestný předseda benefice.  Jsme potěšeni jeho důvěrou a snahou nám pomoci osobní účastí k úspěchu této akce.

Členem výkonného výboru sdružení je i paní Magdalena Čáslavská, ředitelka organizace APLA Praha, která pečuje o děti s autismem.

Záštitu benefiční vyjížďce poskytl primátor hlavního města Prahy – Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda CSc.

Cílem naší benefice je sbírka a zvýšení informovanosti veřejnosti o problémech dětí s poruchou autistického spektra.

 

Kdo je APLA PRAHA member of Autism Europe?

 

Sbírka bude konána ve prospěch a na platnou registraci sbírky občanského sdružení APLA Praha member of Autism Europe. Poskytnuté prostředky APLA použije ve prospěch dětí s autismem. Prostředky ze vstupného, pokladničkami jsou vybírány přímo na sbírkový účet APLA Praha o.s.. APLA Praha poskytuje nejkomplexnější služby pro lidi s PAS v České republice. www.praha.apla.cz.

 

Jak mohu přispět k úspěchu benefice?

 

Účastník                          vstupné 110 Kč bude vybráno přímo na sbírkový účet APLA Praha

Partner program              budete se podílet na programové nabídce dne

Dobrovolník                      přípravné fáze, pomoc při realizaci akce

 

V případě zájmu o další informace nebo o zařazení mezi partnery benefice nás prosím informujte.

 

Naše díky patří všem, kteří přispějí ke zdárnému průběhu benefice ve prospěch dětí s autismem.

 

 

 

 

Kontakt

AUTISM AWARENESS RIDE


Radek Kriegler
Outdoors Riders
Rooseveltova 38
160 00 Prague 6
Czech Republic

+420 774 507 809
+420 723 507 809

mcoutdoors@gmail.com

 

www.mcoutdoors.cz
 

 

Sbírkový účet sdružení APLA PRAGUE: 42 00 09 59 97/6800